MENY

Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB 

 

 Aktieägare 2017-09-30    Antal aktier    Andel av kapital och röster, %
 TTC Invest AB    1 903 880    13,1
 Danica Pension    857 886    5,9
 Axagon AB    654 005    4,5
 Rellco Invest AB    507 857    3,5
 Nordnet Pensionsförsäkring AB    418 180    2,9
 EkoFast Invest AB    410 497    2,8
 Willest Invest AB    391 200    2,7
 Försäkringsbolaget Avanza Pension    326 216    2,2
 Stora Vall AB    315 200    2,2
 Dunkers Donationsfond nr 2 Stift. Henry & Gerda    308 978    2,1
 Summa tio största    6 093 899    41,8
 Övriga aktieägare    8 479 252    58,2
 Totalt    14 573 151    100,0
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter