MENY

Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB 

 

 Aktieägare 2018-03-31    Antal aktier    Andel av kapital och röster, %
 TTC Invest AB    1 903 880    13,1
 Danica Pension    758 386    5,2
 Axagon AB    659 560    4,5
 Nordnet Pensionsförsäkringar    549 387    3,8
 Rellco Invest AB    507 857    3,5
 EkoFast Invest AB    425 497    2,9
 Willest Invest AB    391 200    2,7
 Avanza Pension    339 128    2,3
 Haslem Invest AB    322 020    2,2
 Ryds Glas Sverige AB    300 000    2,1
 Summa tio största    6 156 915    42,2
 Övriga aktieägare    8 416 236    57,8
 Totalt    14 573 151    100,0
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter