MENY

Aktien

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har ticker MAXF och ISIN-kod SE0008406417. Bolaget har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North med listningsdatum 29 juni 2016.

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Tel: 08-463 80 00

 

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank
Tel: 08-463 80 00

 

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Tel: 08-402 90 00

 

 

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna utdela 50 procent eller mer av förvaltningsresultatet efter avdrag för aktuell skatt.

 

 

Insynspersoner

Personer med insyn (insiders) är exempelvis VD, styrelseledamöter, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

 

För att se vilka som är insynspersoner, klicka här!

 

 

Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

 Aktieägare 2016‐06‐17  Antal aktier  Andel av kapital och röster, %
 TTC Invest  1 530 580  14,9
 Axagon AB  564 260  5,5
 Rellco Invest AB  476 057  4,6
 EkoFast Invest AB  354 897  3,4
 Stora Vall AB  315 200  3,1
 Ryds Glas Sverige AB  300 000  2,9
 Benefun Holdings Ltd  299 360  2,9
 Willest Invest AB 291 200 2,8  291 200  2,8
 Stiftelsen Henry & Gerda Dunkers  277 778  2,7
 Catella Holding  277 000  2,7
 Stena Metall Ltd Qormi Zug Branch  250 000  2,4
 Seglet Holding AB 249 880 2,4  249 880   2,4
 Wiff Invest AB  228 600  2,2
 Catella Bank S.A. 223 000 2,2  223 000  2,2
 PT Fastigheter AB  162 960  1,6
 Exceca Allocation AB  140 000  1,4
 Eton Innovation AB  140 000  1,4
 Rolf Nilsson AB  140 000  1,4
 Sigena AB  131 300  1,3
 Hjelna AB  103 480  1,0
 Christer Sundin  94 977  0,9
 Totalt 21 största aktieägare  6 550 529  63,6
 Övriga 163 aktieägare  3 755 982  36,4
 Totalt  10 306 511  100,0
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2017 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2017
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter