MENY

Aktien

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har ticker MAXF och ISIN-kod SE0008406417. Bolaget har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North med listningsdatum 29 juni 2016.

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Tel: 08-463 80 00

 

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Tel: 08-402 90 00

 

 

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna utdela 50 procent eller mer av förvaltningsresultatet efter avdrag för aktuell skatt.

 

 

Insynspersoner

Personer med insyn (insiders) är exempelvis VD, styrelseledamöter, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

 

För att se vilka som är insynspersoner, klicka här!

 

 

 

Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB 

 

 Aktieägare 2019-03-31  Antal aktier  Andel av kapital och röster, %
     
 TTC Invest  1 978 295 12,4
 NP3 Fastigheter  1 426 849  8,9
 SIX SIS AG  882 004  5,5
 Danica Pension  709 886  4,4
 Axagon  680 000  4,3
 Jan-Ove Tangen med bolag  614 953  3,8
 Andreas Daag  533 161  3,3
 Rellco Invest  507 857  3,2
 EkoFast Invest  425 497  2,7
 Nordnet Pensionsförsäkring  392 839  2,5
     
 Summa tio största  8 151 341  50,9
 Övriga aktieägare  7 848 659  49,1
     
 Totalt  16 000 000  100,0

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter