MENY

Aktien

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har ticker MAXF och ISIN-kod SE0008406417. Bolaget har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North med listningsdatum 29 juni 2016.

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Tel: 08-463 80 00

 

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Tel: 08-402 90 00

 

 

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna utdela 50 procent eller mer av förvaltningsresultatet efter avdrag för aktuell skatt.

 

 

Insynspersoner

Personer med insyn (insiders) är exempelvis VD, styrelseledamöter, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

 

För att se vilka som är insynspersoner, klicka här!

 

 

Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

Aktieägare 2017‐12‐31 Antal aktier Andel av kapital och röster, %
TTC Invest AB 1 903 880 13,1
Danica Pension 758 386 5,2
Axagon AB 654 005 4,5
Rellco Invest AB 507 857 3,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB 442 957 3,0
EkoFast Invest AB 425 497 2,9
Willest Invest AB 391 200 2,7
Försäkringsbolaget Avanza Pension 381 935 2,6
Haslem Invest AB 313 134 2,1
Ryds Glas Sverige AB 300 000 2,1
Summa 10 största 6 078 851 41,7
Övriga aktieägare 8 494 300 58,3
Totalt 14 573 151 100,0
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter