MENY

Aktien

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har ticker MAXF och ISIN-kod SE0008406417. Bolaget har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North med listningsdatum 29 juni 2016.

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Tel: 08-463 80 00

 

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Tel: 08-402 90 00

 

 

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna utdela 50 procent eller mer av förvaltningsresultatet efter avdrag för aktuell skatt.

 

 

Insynspersoner

Personer med insyn (insiders) är exempelvis VD, styrelseledamöter, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

 

För att se vilka som är insynspersoner, klicka här!

 

 

 

Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB 

 

 Aktieägare 2018-06-30  Antal aktier  Andel av kapital och röster, %
     
 TTC Invest AB  1 978 295  13,6
 Danica Pension  722 386  5,0
 Axagon AB  659 560  4,5
 Nordnet Pensionsförsäkringar  555 793  3,8
 Rellco Invest AB  507 857  3,5
 EkoFast Invest AB  425 497  2,9
 Willest Invest AB  391 200  2,7
 Avanza Pension  342 037  2,3
 Haslem Invest AB  322 582  2,2
 Ryds Glas Sverige AB  300 000  2,1
     
 Summa tio största  6 205 207  42,6
 Övriga aktieägare  8 367 944  57,4
     
 Totalt  14 573 151  100,0

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter