MENY

Aktien

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har ticker MAXF och ISIN-kod SE0008406417. Bolaget har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market med listningsdatum 29 juni 2016.

 

Certified Adviser

Arctic Securities
Tel: 08-446 861 00

 

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Tel: 08-402 90 00

 

 

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna utdela 50 procent av förvaltningsresultatet efter avdrag för aktuell skatt.

 

  

Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB 

 

 Aktieägare 2019-09-30  Antal aktier  Andel av kapital och röster, %
     
 TTC Invest  2 048 295  11,0
 Berndt Ivarsson med bolag  1 644 081    8,8
 NP3 Fastigheter  1 533 517    8,2
 Ersand Invest  1 000 000    5,4
 SIX SIS AG     797 622    4,3
 Danica Pension     709 886    3,8
 Axagon     680 000    3,6
 Jan-Ove Tangen med bolag     615 793    3,3
 Andreas Daag     533 161    2,9
 Rellco Invest     507 857    2,7
     
 Summa tio största  10 070 212  54,0
 Övriga aktieägare    8 573 869  46,0
     
 Totalt  18 644 081  100,0

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter