MENY

Revision

De externa revisorerna ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt vd och styrelsens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

 

Vid extra bolagsstämma 27 december 2016 valdes revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter