MENY

Leo´s Lekland

2016-04-01 18:46

MaxFAST har överenskommit om att förvärva ytterligare två fastigheter. Fastigheterna är belägna i Borlänge respektive Umeå. Båda fastigheterna är nyproducerade och kommer att hyras ut till Leos Lekland med en hyrestid av 12 år.


Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter