MENY

Ledning

Ledningen består av två personer: vd och vice vd/fastighetschef. Bolagets styrelse består av sex ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Gävle kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Engwall valdes till styrelseledamot av Bolagets extra bolagsstämma den 27 december 2016, övriga styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden valdes av Bolagets årsstämma den 20 mars 2016, samtliga redovisas under styrelse. Samtliga ledamöter i styrelsen och ledningsgruppen kan nås via Bolagets adress: Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla.

 

Håkan 3  

Håkan Karlsson, VD

Född: 1972.

Uppdrag i bolaget: VD i bolaget sedan 2016.

Grundare av Bolaget 2013.

Innehav i bolaget: 163 560 aktier via bolag.

Bakgrund: Tidigare verksam som redovisningsekonom, controller och ekonomichef inom olika branscher samt

i det egna bolaget EkoFast.

Utbildning: Diverse ekonomistudier, Mälardalens Högskola Eskilstuna.

     
Magnus Fält   

Magnus Fält, Fastighetschef & vice VD

Född: 1964.

Uppdrag i bolaget: Fastighetschef och vice VD 2016.

Grundare av Bolaget 2013.

Innehav i bolaget: 163 560 aktier via bolag.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat enhetschef inom de börsnoterade fastighetsbolagen Klövern AB och Dagon AB samt i det egna bolaget EkoFast.

Utbildning: Byggnadsingenjör samt kurser inom företagsekonomi, Mälardalens Högskola Eskilstuna.

 

 

 

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2017 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2017
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter