MENY

Ledning

Ledningen består av två personer: vd och vice vd/fastighetschef. Bolagets styrelse består av sex ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Gävle kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Engwall valdes till styrelseledamot av Bolagets extra bolagsstämma den 27 december 2016, övriga styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden valdes av Bolagets årsstämma den 20 mars 2016, samtliga redovisas under styrelse. Samtliga ledamöter i styrelsen och ledningsgruppen kan nås via Bolagets adress: Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla.

 

Håkan Karlsson  

Håkan Karlsson, VD

Född: 1972.

Uppdrag i bolaget: VD i bolaget sedan 2016 och i styrelsen mellan 2013-2016.

Grundare av Bolaget 2013.

Innehav i bolaget: 163 560 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelsemedlem  och VD i VapenFast Fastighets AB, VapenFast AB, MaxFastigheter Fanfaren 1 AB, MaxFastigheter Fanfaren 2 AB, MaxFastigheter Katrineholm AB och MaxFastigheter Finspång AB. Styrelseordförande i EkoFast Invest AB. styrelsemedlem i MaxFastigheter Västerås AB, EkoFast AB, MaxFastigheter Folkesta AB, RyRe Förvaltning AB, FastEskil Invest AB, KungFast AB, RYKA Invest AB, MaxFastigheter Laxå AB, Karlstad Fanfaren 0 AB, MaxFastigheter Sundsvall AB, Castel Uppsala AB, MaxFastigheter Fagersta AB, MaxFastigheter Östhammar AB, Castel Uppsala 2 AB, MaxFastigheter Karlstad AB, MaxFastigheter Gräsvallen AB, GrabbFast AB, MaxFastigheter Norrköping AB, EkoFast Ekonomi AB, MaxFastigheter Eskilstuna AB, MaxFastigheter Ingelsta AB, MaxFastigheter Borlänge AB, Castel Eskilstuna AB, MaxFastigheter Hallsberg AB, MaxFastigheter Fagersta Dagny 4 AB, MaxFastigheter Fagersta L9 AB, Fagersta Fårbo Fastighets AB och Hammartorp Projektutveckling AB. Suppleant i BrukFast AB.

Bakgrund: Tidigare verksam som redovisningsekonom, controller och ekonomichef inom olika branscher samt i det egna bolaget EkoFast.

Utbildning: Diverse ekonomistudier, Mälardalens Högskola Eskilstuna.

     
Magnus Fält   

Magnus Fält, Fastighetschef & vice VD

Född: 1964.

Uppdrag i bolaget: Fastighetschef och vice VD sedan 2016.

Grundare av Bolaget 2013 och styrelseledarmot 2013-2016.

Innehav i bolaget: 163 560 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Sytrelseordförande i EkoFast AB och Hammartorp Projektutveckling AB. Styrelseledarmot och vice VD i MaxFastigheter Fanfaren 1 AB, MaxFastigheter Fanfaren 2 AB, MaxFastigheter Katrineholm AB och MaxFastigheter Finspang AB. Styrelseledarmot i Aktiebolaget Spero, VapenFast Fastighets AB, MaxFastigheter Västerås AB, MaxFastigheter Folkesta AB, VapenFast AB, FastEskil Invest AB, KungFast AB, TOMTE Invest AB, MaxFastigheter Laxå AB, Karlstad Fanfaren 0 AB, MaxFastigheter Sundsvall AB, Castel Uppsala AB, MaxFastigheter Fagersta AB, MaxFastigheter Östhammar AB, Castel Uppsala 2 AB, MaxFastigheter Karlstad AB, MaxFastigheter Gräsvallen AB EkoFast Invest AB, GrabbFast AB, MaxFastigheter Norrköping AB, EkoFast Ekonomi AB, MaxFastigheter Eskilstuna AB, MaxFastigheter Ingelsta AB, MaxFastigheter Borlänge AB, Castel Eskilstuna AB, MaxFastigheter Hallsberg AB, MaxFastigheter Fagersta Dagny 4 AB, MaxFastigheter Fagersta L9 AB, Fagersta Fårbo Fastighets AB och Företagarföreningen Hälla Fackhandel.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat enhetschef inom de börsnoterade fastighetsbolagen Klövern AB och Dagon AB samt i det egna bolaget EkoFast.

Utbildning: Byggnadsingenjör samt kurser inom företagsekonomi, Mälardalens Högskola Eskilstuna.

 

 

 

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter