MENY

Styrelse

 

Christer Sundin  

Christer Sundin, styrelseordförande

Född: 1949.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseordförande sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 67 200 aktier privat.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i SUBO Konsult AB. Styrelseledamot i Arkitektkopia AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Colabitoil Sweden AB, Östersundshem AB, Örndalen Exploatering AB, CLS Invest AB, Ljusbo Hyreshus AB, Ljusbo Hyresmoduler AB och Brynäs IF.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat vd för börsnoterade Diös Fastigheter AB(2005–2014) och Hallström & Nisses (2002–2004). Tidigare delägare och bolagsman i Tjänsteutveckling Gavlekonsult HB.

Utbildning: Civilekonom Gävle Högskola/Uppsala Universitet.

     
Filip Andersson  

Filip Andersson, styrelseledamot

Född: 1970.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 1 451 800 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och vd i Bilmetro Finans & Förvaltning AB, Bilmetro AB och Pändel & Thavelin AB. Styrelseledamot i Bilmetro i Bollnäs AB, Bilmetro i Hudiksvall AB, Bilmetro Lastbilar AB, Bil­metro i Ludvika AB, Bilmetro i Dalarna AB, Bilmetro i Hedemora AB, Bilmetro i Mora AB, Hemlingby 61:2 AB, Bilmetro i Gävle AB, Metrobus AB, Aktiebolaget Otrem, Bilmetropolen i Gävle-Dala AB, TTC Invest AB, Bilmetro Lastbilar i Hudiksvall AB, TTC Rental AB, TTC Service AB, Uppsala Danmark-Säby 8:1 AB, Gefle Estate Fastigheter AB, Gefle Estate AB och FBA Förvaltning i Gävle AB. Styrelsesuppleant i Nerja Real Estate AB och Erika Strandell AB. Fullmäktigeledamot i Mellansvenska Handelskammaren.

Bakgrund: Verksam inom bilhandel genom det egna bolaget Bilmetro AB.

Utbildning: Diverse utbildningar i Sverige och USA.

     
Sven Engwall  

Sven Engwall, styrelseledamot

Född:1961.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 538 000 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och vd i Axagon AB samt styrelseledamot i Kungsberget Hotellfastighet AB, Branäs Hotellfastighet AB, Branäs Mountain Lodge Fastighet AB, Aspenterassen AB, Gefle Estate AB, Gefle Estate Fastighets AB och Axagon AB.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat försäljnings- och marknadsansvarig inom konfektyrbranschen inom Leaf Sverige AB och Kraft Freia Marabou samt Brynäs IF och ett flertal fastighetsbolag.

Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala Universitet.

     
Leif Hässel  

Leif Hässel, styrelseledamot

Född:1960.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 103 480 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Seglet Holding AB, Nya Engeltofta AB, Giflan AB, Gefle Estate Fastigheter AB, Bo Bra Intressenter i Gävle AB, Engeltofta AB, Engeltofta Produktion AB och Gefle Estate AB. Styrelsesuppleant i PETA Invest AB. Kapitalförvaltningschef Kammarkollegiet.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat ränte-, valuta- och fastighetschef på AP4, ränte- och valutachef SEB/Trygg Hansa samt styrelseledamot AP Fastigheter (nuvarande Vasakronan).

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

     
Julia Öhman Persson  

Julia Öhman Persson, styrelseledamot

Född: 1971.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 249 880 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Vd och styrelseledamot i Seglet Holding AB. Styrelseordförande i Fastighets AB Seglet, Fastighets AB Sjöorrten, Doxa Ekonomi AB, Systrarna Öhman Fastighetsförvaltning AB. Styrelseledamot i Linnbro Förvaltning AB och Mitt Consulting i Ljusdal AB. Styrelsesuppleant i luce vallis AB och Light Valley Invest AB.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet av redovisning inom finansiella sektorn som bland annat redovisningschef för Swedbank Robur. Verksam i egna bolag inom fastighetsägande samt förvaltning.

Utbildning: Ekonomiprogrammet, Örebro Universitet.

     
Robert Engwall  

Robert Engwall, styrelseledarmot

Född: 1958 och för närvarande bosatt i Sverige. Styrelseledamot sedan 2016.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan extra bolagsstämma 27 december 2016. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte till bolaget och bolagsledningen.

Grundare av Bolaget 2013.

Innehav i bolaget: 448 280 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Rellco Invest AB. Styrelseordförande i samtliga dotterbolag till MaxFastigheter i Sverige AB och FastEskil Invest AB.

Bakgrund: Tidigare verksam som vd, marknadschef och personalchef inom försäkrings- och energiverksamheter. Har sedan 15 år tillbaka aktivt arbetat med fastigheter, bland annat som tidigare VD för MaxFastigheter i Sverige AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

 

 

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter