MENY

Styrelse

 

Christer Sundin  

Christer Sundin, styrelseordförande

Född: 1949.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseordförande sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 107 677 aktier privat.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i CLS Invest AB. Styrelseordförande i Lignus Housing AB. Styrelseledamot och VD i SUBO Konsult AB. Styrelseledamot i Arkitektkopia AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Colabitoil Sweden AB samt Örndalen Exploatering AB.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat VD för börsnoterade Diös Fastigheter AB (2005–2014) och Hallström & Nisses (2002–2004). Tidigare delägare och bolagsman i Tjänsteutveckling Gavlekonsult HB.

Utbildning: Civilekonom Gävle Högskola/Uppsala Universitet.

     
Sven Engwall  

Sven Engwall, styrelseledamot

Född:1961.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 680 000 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Axagon AB samt styrelseledamot i några mindre fastighetsbolag.

Bakgrund: Försäljnings- och marknadsansvarig inom Kraft Freia Marabou, Leaf Sverige AB, Gefle IF och Brynäs IF.

Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala Universitet.

     
Leif Hässel  

Leif Hässel, styrelseledamot

Född:1960.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 115 580 aktier via bolag och 12 700 aktier privat.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Cetepa. Styrelseledamot i Seglet Holding AB, Nya Engeltofta AB, Giflan AB, Gefle Estate Fastigheter AB, Bo Bra Intressenter i Gävle AB, Engeltofta AB, Engeltofta Produktion AB och Gefle Estate AB. Styrelsesuppleant i PETA Invest AB. Kapitalförvaltningschef Kammarkollegiet.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat ränte-, valuta- och fastighetschef på AP4, ränte- och valutachef SEB/Trygg Hansa samt styrelseledamot AP Fastigheter (nuvarande Vasakronan).

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

     
Robert Engwall  

Robert Engwall, styrelseledamot

Född: 1958 och för närvarande bosatt i Sverige. Styrelseledamot sedan 2016.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan extra bolagsstämma 27 december 2016. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte till bolaget och bolagsledningen.

Grundare av Bolaget 2013.

Innehav i bolaget: 507 857 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Rellco Invest AB. Styrelseordförande i samtliga dotterbolag till MaxFastigheter i Sverige AB.

Bakgrund: Tidigare verksam som VD, marknadschef och personalchef inom försäkrings- och energiverksamheter. Har sedan 20 år tillbaka aktivt arbetat med fastigheter, bland annat som tidigare VD för MaxFastigheter i Sverige AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

     
 Andreas Daag  

Andreas Daag, styrelseledamot

Född: 1978
Uppdrag i bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2019.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
Innehav i Bolaget: 533 161 aktier privat.
Pågående uppdrag: -
Bakgrund: Tidigare verksam som aktieanalytiker med inriktning mot fastigheter på Swedbank (2005-2017). Tidigare styrelseledamot i det First North noterade bolaget Unlimited Travel Group (2016-2018).
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg.

     
Carl Petre  

Carl Petre, styrelseledamot

Född: 1979
Uppdrag i bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2019.

Oberoende till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.
Innehav i bolaget: -
Pågående uppdrag: VD i Fastighets AB Kronobränneriet. Styrelseordförande i Göteborgs Lokallots AB, Granfura Fastighets AB samt Magasinet Smögen AB. Styrelseledamot i Grandab Management AB, Petre & Partners AB samt Bråta Ängar AB.
Bakgrund: Är verksam inom fastighetsbranschen i västra Sverige där han genomfört flertalet fastighetsprojekt och transaktioner. Har tidigare bland annat varit med och grundat förvaltningsbolaget Novi Real Estate samt varit anställd på Newsec och Akelius.
Utbildning: Fastighetsvetenskap.

 

 

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter