MENY

Miljöarbete

MaxFASTIGHETER anser att ett aktivt miljöarbete stärker bolagets konkurrenskraft och därmed skapar värdetillväxt. Miljöpåverkan uppstår vid såväl fastighetsdrift och byggnation som från kunder och leverantörer till våra fastigheter. Störst påverkan kommer från energianvändning, materialanvändning och avfallsgenerering. Bolagets bedriver ett kontinuerligt miljöarbete i samarbete med hyresgäster och leverantörer.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter