MENY

Vår organisation

Organisation och medarbetare

MaxFASTIGHETER kombinerar en central kärnkompetens av företagsledande och fastighetskunnande med lokalt entreprenörskap och ett urval av marknadens mest effektiva konsulttjänster för att skapa låga löpande administrativa kostnader, spetskompetens på varje aktuellt område samt stark lokal närvaro för varje enskild fastighet.

 

Fastighetsskötsel, förvaltning och uthyrning

För att säkerställa hög servicegrad till hyresgästerna och närhet till varje fastighet har bolaget skötselavtal med lokala entreprenörer på varje ort. Rätt kvalitet säkerställs kontinuerligt genom månadsvis uppföljning och kontinuerliga besök. Uthyrning och förvaltning sköts av huvudkontoret. Fastighetschefen rapporterar månatligen eventuella budgetavvikelser till övriga bolagsledningen.

 

Drift och fastighetsförvaltning

Bolaget arbetar efter konceptet att varje hyresgäst står för sin egen driftskostnad, vilket ger hyresgästen kontroll och incitament till att optimera lokal drift. Bolaget övervakar lokala driften men fokuserar på övergripande förvaltning vilket ger bolaget möjlighet att optimera utveckling samt förvaltning av såväl respektive fastighet som bolaget som helhet. Bolagets kunskap om fastighetsförvaltning i kombination med lokal närvaro säkerställer optimal drift och förvaltning.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter