MENY

Vår verksamhet


HISTORIK

MaxFASTIGHETER som legal enhet grundades 2013, och har sedan dess genom noga utvalda förvärv vuxit till en volym om närmare 1,6 miljarder kronor per sista december 2018.

 

VERKSAMHET

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med fokus på kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen består av 33 kommersiella fastigheter belägna på lokalt starka handelsplatser. Fastighetsbeståndets uthyrbara area uppgår till cirka 133 999 kvm. Korta beslutsvägar och närhet till kund karakteriserar MaxFASTIGHETER.


AFFÄRSIDÉ

MaxFASTIGHETER ska förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Genom lokal närvaro och närhet till kund ska varje enskild fastighets potential och kundnytta optimeras för att skapa maximalt värde för MaxFASTIGHETER aktieägare.


VISION

Ett av marknadens bästa och mest effektiva fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter.


STRATEGI

Fokusera på att skapa starka kassaflöden genom:
- en väl avvägd mix av solida och långsiktiga hyresgäster för att minimera risk och maximera intjäning,
- förvärv av fastigheter i starka lokala lägen som kompletterar befintligt fastighetsinnehav,
- förädling av fastighetsbeståndet genom värdehöjande fastighetsutveckling, aktiv förvaltning och strategiskt uthyrningsarbete,
- stabilitet och långsiktighet i finansiering, både vad gäller eget kapital och krediter.

 

MÅL

MaxFASTIGHETER har som mål att, med bibehållen god lönsamhet, kortsiktigt utöka fastighetsbeståndet till två miljarder kronor.

 

UTDELNINGSPOLICY

MaxFASTIGHETER utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna utdela 50 procent eller mer av förvaltningsresultatet efter avdrag för aktuell skatt.

 

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter