Press & nyheter

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020

14 juli 2020
Finansiella rapporter

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020
Kalendern

Delårsrapport Q3 2020

3 november 2020
VD har ordet

Vi lägger ett omtumlande kvartal bakom oss. Covid-19 har påverkat vårt sätt att arbeta och stärkt relationen till våra hyresgäster. Effekterna av tillfälliga hyresrabatter kopplade till det statliga hyresstödet uppgår till cirka 1,4 Mkr eller närmare 0,8 procent av vår årliga hyresomsättning. Vi har rabatterat 17 kontrakt och vi har en bra dialog och ett gott samarbete med våra hyresgäster.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
EPRA NAV
+
Kr

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB