Press & nyheter

Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

31 maj 2021
Finansiella rapporter

Delårsrapport Q1 2021

6 maj 2021
Kalendern

Årsstämma 2020

28 juni 2021
VD har ordet

Sammantaget har arbetstempot under första kvartalet varit intensivt. Hyresintäkterna ökar samtidigt som även förvärv och utvecklingspro-
jekt bidrar till bolagets fortsatta expansion. Uthyrningen har varit fortsatt positiv med stora avtal tecknade både i Karlstad och Eskilstuna.
Vakanserna minskade under kvartalet och utvecklingsprojekten tuffar vidare med flera av dem för planerat färdigställande under året.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
Långsiktigt substansvärde
+
per aktie

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB