Press & nyheter

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari-september 2020

3 november 2020
Finansiella rapporter

Delårsrapport Q2 2020

3 november 2020
Kalendern

Bokslutskommuniké 2020

12 februari 2021
VD har ordet

MaxFastigheter visar ett bra och stabilt resultat för niomånadersperioden 2020. Vi har inga lämnade hyresrabatter i kvartalet trots att coronapandemin inneburit fortsatt oro i omvärlden. Våra fastigheter har stabila hyresgäster där flertalet haft positiv utveckling under rådande omständigheter. Vi kan konstatera att vi under gällande förutsättningar har en stabil och långsiktig affär som levererar goda resultat.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
Långsiktigt substansvärde
+
per aktie

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB