Press & nyheter

Godkännande av skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)s mSEK 500 2017/2020 obligationslån

7 juli 2020
Finansiella rapporter

Delårsrapport Q1 2020

7 Maj 2020
Kalendern

Delårsrapport Q2

14 juli 2020
VD har ordet

MaxFastigheter visar ett starkt första kvartal trots det rådande läget. Bolaget har förvärvat tre fastigheter, varav två tillträdda, för 74 Mkr. Första april tillträddes även tidigare kommunicerad fastighet i Karlstad för 155 Mkr. Efter dessa förvärv och tillträden uppgår likviditeten i bolaget till närmare 200 Mkr.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
EPRA NAV
+
Kr

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB