Press & nyheter

MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt

10 januari 2020
Finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2019

5 november 2019
Kalendern

Bokslutskommuniké 2019

14 februari 2020
VD har ordet

Sammantaget har såväl årets första nio månader som det tredje kvartalet varit bra. MaxFastigheter levererar ett starkt resultat i kombination med positiva förvärv och högt affärstempo.

MaxFastigheter äger 44 fastigheter på 26 orter till en uthyrbar yta om 179 643 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,156 mdkr kronor och har ökat med 44 procent från föregående år.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
EPRA NAV
+
Kr

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB