Press & nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

13 augusti 2021
Finansiella rapporter

Delårsrapport Q2 2021

14 juli 2021
Kalendern

Delårsrapport Q3 2021

3 november 2021
VD har ordet

Under kvartalet har MaxFastigheters hittills bästa förvaltningsresultat för ett enskilt kvartal uppnåtts, 20,6 mkr. Detta trots att en kostnad av engångskaraktär påverkat resultatet med knappt 3 mkr. Bolagets verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt med fina nyuthyrningar. Även i våra spännande utvecklingsprojekt fortsätter vi att generera bra värden.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
Långsiktigt substansvärde
+
per aktie

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB