Press & nyheter

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020 samt flyttar tidpunkten för årsstämman till den 28 juni 2021

7 april 2021
Finansiella rapporter

Årsredovisning 2020

7 april 2021
Kalendern

Delårsrapport Q1 2021

6 maj 2021
VD har ordet

När vi summerar 2020 kan konstateras att året varit intensivt och omvälvande med stora utmaningar. Vi har fortsatt att fokusera på vårt bestånd och bolagets expansion och vi levererar på samtliga punkter ett starkt resultat. Uthyrningsmässigt har vi skördat nya framgångar och bolagets projektutveckling fortsätter skapa betydande värden.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
Långsiktigt substansvärde
+
per aktie

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB