Press & nyheter

MaxFASTIGHETERS nyemitterade teckningsoptioner och hybridobligationer kommer att upptas till handel den 27 mars

25 mars 2020
Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2019

14 Februari 2020
Kalendern

Årsredovisning 2019

8 April 2020
VD har ordet

År 2019 har på många vis varit ett otroligt år för MaxFastigheter. Vi visar återigen ett starkt resultat, uthyrningsmässigt har vi skördat nya framgångar och bolagets projektutveckling fortsätter skapa betydande värde.

MaxFastigheter äger 46 fastigheter på 28 orter till en uthyrbar yta om 187 446 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 Mdr kronor och har ökat med 49 procent från föregående år.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
EPRA NAV
+
Kr

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB