MaxFASTIGHETER som hyresvärd

För MaxFASTIGHETER är nära och långsiktiga relationer viktigt.
Vi är en ansvarsfull och lyhörd hyresvärd som erbjuder våra kunder god service och hög kvalitet i förvaltningen. Tillgänglighet mot våra kunder är något vi prioriterar och vår ambition är att våra hyresgäster alltid ska få snabba och tydliga besked.


MaxFASTIGHETER tar hand om sina fastigheter och hyresgäster på ett framåtriktat sätt.


Vi är lyhörda för våra kunders skiftande behov över tiden, det kan vara allt utifrån att hitta kreativa lösningar för att möta ett skiftande behov till eventuell flytt till andra lokaler i fastighetsbeståndet. Andra alternativ kan vara en anpassad om- och/eller tillbyggnad eller att bygga nytt på mark i anslutning till fastigheten.


Effektiva lokaler och moderna tekniska lösningar är något vi vet gagnar såväl hyresgäster som fastigheten och miljön.


MaxFASTIGHETER en partner att utvecklas med!

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB