Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

Aktieägare 2021-06-30 Antal aktier %
     
Investment AB Öresund 6 018 503 27,8
Fastighets AB Balder 2 646 593 12,2
Länsförsäkringar fastighetsfond 2 157 608 10,0
TTC Invest 1 732 236 8,0
Berndt Ivarsson, med bolag 1 659 081 7,7
PriorNilsson Realinvest 1 159 914 5,4
Jan-Ove Tangen, med bolag 638 960 3,0
Anna Qviberg Engebretsen 350 000 1,6
Ryds Glas Sverige 300 000 1,4
Futur Pension 1 278 733 1,3
Summa tio största 16 941 628 78,3
Övriga aktieägare 4 702 453 21,7
     
Totalt 21 644 081 100,0

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB