Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

 Aktieägare 2019-12-31 Antal aktier  %
     
 Investment AB Öresund  3 000 000  13,9
 TTC Invest  2 048 295    9,5
 Berndt Ivarsson med bolag  1 644 081    7,6
 Prior Nilsson Förvaltning  1 554 407    7,2
 Ersand Invest  1 000 000    4,6
 SIX SIS AG     731 647    3,4
 Axagon     680 000    3,1
 Jan-Ove Tangen med bolag     615 793    2,9
 Danica Pension     592 011    2,7
 Rellco Invest     507 857    2,3
     
 Summa tio största 12 374 091  57,2
 Övriga aktieägare   9 269 990  42,8
     
 Totalt 21 644 081  100,0

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB