Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

 Aktieägare 2020-03-31 Antal aktier  %
     
Investment AB Öresund  3 250 000  15,0
TTC Invest  2 048 295    9,5
Prior Nilsson Fond- och kapitalförvaltning  1 655 622    7,7
Berndt Ivarsson med bolag  1 644 081    7,6
SIX SIS AG     686 679    3,2
Axagon     680 000    3,1
Jan-Ove Tangen med bolag     646 241    3,0
Futur Pension     581 311    2,7
Rellco Invest     507 857    2,3
Ersand Invest     500 000    2,3
     
 Summa tio största 12 200 086  56,4
 Övriga aktieägare   9 443 995  43,6
     
 Totalt 21 644 081  100,0

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB