Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

Aktieägare 2020-09-30 Antal aktier %
     
Investment AB Öresund 4 322 086 20,0
TTC Invest 2 165 295 10,0
Berndt Ivarsson, med bolag 1 659 081 7,7
PriorNilsson Realinvest 1 182 848 5,5
Jan-Ove Tangen, med bolag 751 200 3,5
Sven Engwall, med bolag 705 000 3,3
SIX SIS AG 638 693 2,9
Futur Pension 630 955 2,9
Rellco Invest 507 857 2,3
EkoFast Invest (VD + vVD, direkt och indirekt) 439 547 2,0
     
Summa tio största 13 002 562 60,1
Övriga aktieägare 8 641 519 39,9
     
Totalt 21 644 081 100,0

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB