Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

Aktieägare 2021-03-31 Antal aktier %
     
Investment AB Öresund 5 559 072 25,7
Fastighets AB Balder 2 646 593 12,2
TTC Invest 2 165 295 10,0
Berndt Ivarsson, med bolag 1 659 081 7,7
PriorNilsson Realinvest 1 159 914 5,4
Jan-Ove Tangen, med bolag 751 200 3,5
Sven Engwall, med bolag 705 000 3,3
EkoFast Invest (VD + vVD, direkt och indirekt) 439 547 2,0
Futur Pension 422 354 2,0
Anna Qviberg Engebretsen 350 000 1,6
     
Summa tio största 15 858 056 73,3
Övriga aktieägare 5 786 025 26,7
     
Totalt 21 644 081 100,0

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB