Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

Aktieägare 2020-09-30 Antal aktier %
     
Öresund, Investment  3 828 421 17,7
TTC Invest  2 125 295 9,8
Berndt Ivarsson med bolag  1 644 081 7,6
Prior Nilsson Fond- och kapitalförvaltning  1 182 998 5,5
Sven Engwall med bolag     705 000 3,3
SIX SIS AG     687 512 3,2
Futur Pension     661 436 3,1
Jan-Ove Tangen med bolag     646 863 3,0
Rellco Invest     507 857 2,3
EkoFast Invest (VD + vVD direkt och indirekt)     439 547 2,0
     
Summa tio största 12 429 010 57,4
Övriga aktieägare   9 215 071 42,6
     
Totalt 21 644 081 100,0

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB