Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

 Aktieägare 2019-09-30  Antal aktier  %
     
 TTC Invest  2 048 295  11,0
 Berndt Ivarsson med bolag  1 644 081    8,8
 NP3 Fastigheter  1 533 517    8,2
 Ersand Invest  1 000 000    5,4
 SIX SIS AG     797 622    4,3
 Danica Pension     709 886    3,8
 Axagon     680 000    3,6
 Jan-Ove Tangen med bolag     615 793    3,3
 Andreas Daag     533 161    2,9
 Rellco Invest     507 857    2,7
     
 Summa tio största  10 070 212  54,0
 Övriga aktieägare    8 573 869  46,0
     
 Totalt  18 644 081  100,0

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB