Aktieägare i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

 Aktieägare 2020-06-30 Antal aktier  %
     
Investment AB Öresund  3 680 846  17,0
TTC Invest  2 078 295    9,6
Berndt Ivarsson med bolag  1 644 081    7,6
Prior Nilsson Fond- och kapitalförvaltning  1 183 998    5,5
SIX SIS AG     687 512    3,2
Axagon     680 000    3,1
Futur Pension     669 311    3,1
Jan-Ove Tangen med bolag     646 863    3,0
Rellco Invest     507 857    2,3
Ersand Invest     500 000    2,3
     
 Summa tio största 12 278 763  56,7
 Övriga aktieägare   9 365 318  43,3
     
 Totalt 21 644 081  100,0

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB