MaxFASTIGHETER är en underkoncern till Stenhus Fastigheter i Norden AB, vilka äger 100% av aktierna i MaxFASTIGHETER.

Stenhus aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB