UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna utdela 50 procent av förvaltningsresultatet efter avdrag för aktuell skatt.

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB