Bokslutskommuniké januari – december 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Bokslutskommuniké januari – december 2018

Delårsrapport Q3 jan-september 2016

Delårsrapport Q2 jan-juni 2016

Informarionsmemorandum

Bokslutskommuniké 2016

Årsredovisning & koncernredovisning 2015

MaxFASTIGHETER Bolagsbeskrivning

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB