Obligationer

 

 

Obligation 2021

PDF MaxFastigheter i Sverige AB (publ) – Prospectus for the admission to trading 2021/2024

PDF Terms and Conditions

 

 

  

Obligation 2019

PDF MaxFastigheter i Sverige AB (publ) – Prospectus for the admisson to trading 2019/2023

PDF Terms & Conditions 2019

PDF Registreringsbevis

 

 

ESG questionnarie

PDF ESG QA Maxfastigheter

 

Underrättelser

PDF Underrättelse till innehavare av hybridobligationer med ISIN SE0013407665 (ID 120232)

PDF Underrättelse till obligationsinnehavare ISIN SE0013460243 30 juni 2021 (ID 120224)

PDF Underrättelse till obligationsinnehavare med ISIN SE0015196084 30 juni 2021 (ID 120225)

PDF Meddelande om återbetalning till innehavare av hybridobligationer med ISIN SE0013407665 2 juli 2021

PDF Notice - förtida inlösen Maxfastigheter 2019-2023

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB