Lyckad kapitalresning möjliggör MaxFasts tillväxtmål

2016-06-17 07:30

Lyckad kapitalresning möjliggör MaxFasts tillväxtmål

 

MaxFast Properties AB (publ) har genomfört en kapitalresning på cirka 210 mkr som gör det möjligt att uppnå bolagets första tillväxtmål om en miljard i fastighetsvärde. Nu väntar listning på Nasdaq Stockholm First North inom kort.

 

Emissionen innebär att bolaget kommer att tillföras cirka 175 aktieägare, varefter totalt antal aktieägare uppgår till cirka 185.

 

”Det känns fantastiskt och hedrande att så många nya investerare visat intresse för att delta i MaxFasts fortsatta resa. En kapitalresning på 210 mkr är ett ansenligt belopp med tanke på det stora antalet IPOs som pågår på marknaden”, säger Robert Engwall, vd MaxFast och tillägger. ”Vi räknar med att uppnå vårt mål om ett fastighetsvärde på 1 miljard kronor inom ett år.”

 

Bolaget har tecknat avtal om förvärv av två nyproducerade och fullt uthyrda fastigheter för en total köpeskilling om cirka 90 mkr. Den första fastigheten, belägen i Borlänge, beräknas tillträdas i slutet av september 2016. MaxFast har därutöver tecknat LOI på ett flertal fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 130 mkr.

 

MaxFast ansökte i början av juni om listning på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är preliminärt satt till 29 juni 2016.

 

Catella Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt legal rådgivare till MaxFast.

 

Stockholm den 17 juni 2016

MaxFast Properties AB (publ)

 

För mer information vänligen kontakta:
Robert Engwall, vd, tel 070-181 20 21
Håkan Karlsson, finanschef, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, fastighetschef tel 070-618 24 60


Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB