MaxFast Properties förvärvar fastigheter

2016-07-07 17:05

MaxFast Properties AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Vissberga 11:5 i Hallsberg och del av fastigheten Hårstorp 1:1 i Finspång. Huvudsaklig hyresgäst är DollarStore AB

 

Hallsberg, Vissberga 11:5 tillträds 1/10 2016 och har en uthyrbar area på 3 268 kvm. Köpeskillingen uppgår till 33,625 Mkr.

Fastigheten i Finspång är under avstyckning och nybyggnation. Tillträde sker 1/2 2017. Köpeskillingen uppgår till 28 Mkr med en uthyrbar yta på 2 868 kvm.

Båda Fastigheterna är inom kategori handel och är på tillträdesdagen fullt uthyrda med långa hyreskontrakt. Genomsnittlig kontraktslängd uppgår till 8,5 år.

 

Båda Fastigheterna är inom kategori handel och är på tillträdesdagen fullt uthyrda med långa hyreskontrakt. Genomsnittlig kontraktslängd uppgår till 8,5 år.
”Vi har under en längre tid letat efter fastigheter som geografiskt kan knyta ihop våra stora ägandeorter Karlstad och Norrköping. Nu har vi hittat rätt objekt,” säger fastighetschef Magnus Fält.

Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital.

 

Eskilstuna den 7 juli 2016

 

MaxFast Properties AB

(publ)

 

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, finanschef, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, fastighetschef tel 070-618 24 60

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFAST Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning(EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl 17.05 CET.

 

MaxFast Properties AB (publ)
Eskilstunavägen 31, 644 30 Torshälla. Tel 016-51 84 34
Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.se
Certified Adviser: Erik Penser Bank


Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB