Ledning

Ledningen består av två personer: vd och vice vd/fastighetschef. 

Håkan Karlsson, VD
Håkan Karlsson, VD

Född: 1972.

Uppdrag i bolaget: VD i bolaget sedan 2016 och i styrelsen mellan 2013-2016.

Grundare av Bolaget 2013.

Innehav i bolaget: 212 748 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelsemedlem och VD i samtliga dotterbolag till MaxFastigheter i Sverige AB. Styrelseordförande i EkoFast Invest AB. Styrelsemedlem i RYKA Invest AB, EkoFast Ekonomi AB, Fagersta Fårbo Fastighets AB och Hammartorp Projektutveckling AB. Styrelseledamot i Företagarföreningen Hälla Fackhandel.

Bakgrund: Tidigare verksam som redovisningsekonom, controller och ekonomichef inom olika branscher samt i det egna bolaget EkoFast.

Utbildning: Diverse ekonomistudier, Mälardalens Högskola Eskilstuna.

Magnus Fält, Fastighetschef & vice VD
Magnus Fält, Fastighetschef & vice VD

Född: 1964.

Uppdrag i bolaget: Fastighetschef och vice VD sedan 2016.

Grundare av Bolaget 2013 och styrelseledarmot 2013-2016.

Innehav i bolaget: 212 748 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hammartorp Projektutveckling AB. Styrelseledamot och vice VD i samtliga dotterbolag till MaxFastigheter i Sverige AB. Styrelseledamot i Aktiebolaget Spero, TOMTE Invest AB, EkoFast Invest AB, EkoFast Ekonomi AB, Fagersta Fårbo Fastighets AB och Företagarföreningen Hälla Fackhandel.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat enhetschef inom de börsnoterade fastighetsbolagen Klövern AB och Dagon AB samt i det egna bolaget EkoFast.

Utbildning: Byggnadsingenjör samt kurser inom företagsekonomi, Mälardalens Högskola Eskilstuna.

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB