Ledning

Ledningen består av två personer: vd och vice vd/fastighetschef. Bolagets styrelse består av sex ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Gävle kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Engwall valdes till styrelseledamot av Bolagets extra bolagsstämma den 27 december 2016. Sven Engwall, Leif Hässel och Christer Sundin (styrelseordförande) valdes av Bolagets årsstämma den 20 mars 2016. På Bolagets årsstämma den 5 maj 2019 valdes Andreas Daag och Carl Petre. Samtliga redovisas under styrelse. Den 17 oktober 2019 valde Andreas Daag att lämna styrelsen. Samtliga ledamöter i styrelsen och ledningsgruppen kan nås via Bolagets adress: Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla.

Håkan Karlsson, VD
Håkan Karlsson, VD

Född: 1972.

Uppdrag i bolaget: VD i bolaget sedan 2016 och i styrelsen mellan 2013-2016.

Grundare av Bolaget 2013.

Innehav i bolaget: 212 748 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelsemedlem och VD i samtliga dotterbolag till MaxFastigheter i Sverige AB. Styrelseordförande i EkoFast Invest AB. Styrelsemedlem i EkoFast AB, FastEskil Invest AB, RYKA Invest AB, EkoFast Ekonomi AB, Fagersta Fårbo Fastighets AB och Hammartorp Projektutveckling AB.

Bakgrund: Tidigare verksam som redovisningsekonom, controller och ekonomichef inom olika branscher samt i det egna bolaget EkoFast.

Utbildning: Diverse ekonomistudier, Mälardalens Högskola Eskilstuna.

Magnus Fält, Fastighetschef & vice VD
Magnus Fält, Fastighetschef & vice VD

Född: 1964.

Uppdrag i bolaget: Fastighetschef och vice VD sedan 2016.

Grundare av Bolaget 2013 och styrelseledarmot 2013-2016.

Innehav i bolaget: 212 748 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i EkoFast AB och Hammartorp Projektutveckling AB. Styrelseledarmot och vice VD i samtliga dotterbolag till MaxFastigheter i Sverige AB. Styrelseledarmot i Aktiebolaget Spero, FastEskil Invest AB, TOMTE Invest AB, EkoFast Invest AB, EkoFast Ekonomi AB, Fagersta Fårbo Fastighets AB och Företagarföreningen Hälla Fackhandel.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat enhetschef inom de börsnoterade fastighetsbolagen Klövern AB och Dagon AB samt i det egna bolaget EkoFast.

Utbildning: Byggnadsingenjör samt kurser inom företagsekonomi, Mälardalens Högskola Eskilstuna.

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB