Styrelse

Bolagets styrelse består av fem ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Gävle kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sven Engwall valdes av Bolagets årsstämma den 20 mars 2016. På Bolagets årsstämma den 5 maj 2019 valdes Carl Petre. På Bolagets extra bolagsstämma den 14 februari 2020 valdes Anna Qviberg Engebretsen in och på årsstämman den 16 juni 2020 valdes Eva Eriksson in som ordinarie styrelseledamot och Nils Sköld valdes till styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter i styrelsen och ledningsgruppen kan nås via Bolagets adress: Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla.

Anna Qviberg Engebretsen, styrelseledamot
Anna Qviberg Engebretsen, styrelseledamot

Född:1982.

Uppdrag i bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2020. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende till bolaget som styrelseledamot i Investment AB Öresund (3 000 000 aktier i MaxFastigheter i Sverige AB).

Innehav i bolaget: 350 000 aktier privat.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Investment AB Öresund, MQ Holding AB och Bilia AB.

Bakgrund: Tidigare projektledare inom mediekommunikation på Omnicom Media Group samt projektledare inom marknadsföring, sponsring och CRM på SkiStar AB. Tidigare styrelseledamot i Fabege AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan BI.

Sven Engwall, styrelseledamot
Sven Engwall, styrelseledamot

Född:1961.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 680 000 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Axagon AB samt styrelseledamot i några mindre fastighetsbolag.

Bakgrund: Försäljnings- och marknadsansvarig inom Kraft Freia Marabou, Leaf Sverige AB, Gefle IF och Brynäs IF.

Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala Universitet.

Carl Petre, styrelseledamot
Carl Petre, styrelseledamot

Född: 1979

Uppdrag i bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2019.

Oberoende till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Innehav i bolaget: -

Pågående uppdrag: VD i Fastighets AB Kronobränneriet. Styrelseordförande i Göteborgs Lokallots AB, Granfura Fastighets AB samt Magasinet Smögen AB. Styrelseledamot i Grandab Management AB, Petre & Partners AB samt Bråta Ängar AB.

Bakgrund: Är verksam inom fastighetsbranschen i västra Sverige där han genomfört flertalet fastighetsprojekt och transaktioner. Har tidigare bland annat varit med och grundat förvaltningsbolaget Novi Real Estate samt varit anställd på Newsec och Akelius.

Utbildning: Fastighetsvetenskap.

Eva Eriksson, styrelseledamot
Eva Eriksson, styrelseledamot

Född: 1959

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende i förhållande till bolaget, ledning och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: -

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bilia AB, OBOS, Norge

Bakgrund: Lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat Reinhold AB, Föreningsbanken AB, JM AB, Norgani Hotels ASA samt tidigare styrelseuppdrag i Sverige och Norge, såsom Fabege, Hemsö, BWG Homes ASA med flera.

Utbildning: Civilingenjör, KTH.

Nils Sköld, styrelsens ordförande
Nils Sköld, styrelsens ordförande

Född: 1964

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseordförande sedan 2020

Oberoende i förhållande till bolaget, ledning och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: -

Pågående uppdrag:
• Advokat / Partner - Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
• Brofund Group AB
• WISAB AB
• Aros Bostad Förvaltning AB
• Derbo Förvaltning AB
• Terraferma AB
• Workforce Bemanning Sverige AB
• Jonte Sköld Produktion AB
• Vitkremlan AB
• NHP Trav AB
• Advokat Nils Sköld AB
• Jörgen Eklund Advokat AB
• Pråmen II Holding AB
• Ostrobotnia Holding AB
• Advokat Håkan Lindgren AB

Bakgrund: Länsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm, Lagerlöf & Leman, Linklaters Lagerlöf, Kilpatrick Townsend & Stockton.

Utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet.

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB