Styrelse

Bolagets styrelse består av sex ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Gävle kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sven Engwall, Leif Hässel och Christer Sundin (styrelseordförande) valdes av Bolagets årsstämma den 20 mars 2016. Robert Engwall valdes till styrelseledamot av Bolagets extra bolagsstämma den 27 december 2016. På Bolagets årsstämma den 5 maj 2019 valdes Andreas Daag och Carl Petre. Samtliga redovisas under styrelse. Den 17 oktober 2019 valde Andreas Daag att lämna styrelsen. På Bolagets extra bolagsstämma den 14 februari 2020 valdes Anna Qviberg Engebretsen in som ersättare för Andreas Daag. Samtliga ledamöter i styrelsen och ledningsgruppen kan nås via Bolagets adress: Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla.

Christer Sundin, styrelseordförande
Christer Sundin, styrelseordförande

Född: 1949.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseordförande sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 107 677 aktier privat och 10 500 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i CLS Invest AB. Styrelseordförande i Lignus Housing AB. Styrelseledamot och VD i SUBO Konsult AB. Styrelseledamot i Arkitektkopia AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Colabitoil Sweden AB samt Örndalen Exploatering AB.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat VD för börsnoterade Diös Fastigheter AB (2005–2014) och Hallström & Nisses (2002–2004). Tidigare delägare och bolagsman i Tjänsteutveckling Gavlekonsult HB.

Utbildning: Civilekonom Gävle Högskola/Uppsala Universitet.

Anna Qviberg Engebretsen, styrelseledamot
Anna Qviberg Engebretsen, styrelseledamot

Född:1982.

Uppdrag i bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2020. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende till bolaget som styrelseledamot i Investment AB Öresund (3 000 000 aktier i MaxFastigheter i Sverige AB).

Innehav i bolaget: 350 000 aktier privat.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Investment AB Öresund, MQ Holding AB och Bilia AB.

Bakgrund: Tidigare projektledare inom mediekommunikation på Omnicom Media Group samt projektledare inom marknadsföring, sponsring och CRM på SkiStar AB. Tidigare styrelseledamot i Fabege AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan BI.

Robert Engwall, styrelseledamot
Robert Engwall, styrelseledamot

Född: 1958 och för närvarande bosatt i Sverige. Styrelseledamot sedan 2016.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan extra bolagsstämma 27 december 2016. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte till bolaget och bolagsledningen.

Grundare av Bolaget 2013.

Innehav i bolaget: 507 857 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Rellco Invest AB. Styrelseordförande i samtliga dotterbolag till MaxFastigheter i Sverige AB.

Bakgrund: Tidigare verksam som VD, marknadschef och personalchef inom försäkrings- och energiverksamheter. Har sedan 20 år tillbaka aktivt arbetat med fastigheter, bland annat som tidigare VD för MaxFastigheter i Sverige AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Sven Engwall, styrelseledamot
Sven Engwall, styrelseledamot

Född:1961.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 680 000 aktier via bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Axagon AB samt styrelseledamot i några mindre fastighetsbolag.

Bakgrund: Försäljnings- och marknadsansvarig inom Kraft Freia Marabou, Leaf Sverige AB, Gefle IF och Brynäs IF.

Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala Universitet.

Leif Hässel, styrelseledamot
Leif Hässel, styrelseledamot

Född:1960.

Uppdrag i Bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 115 580 aktier via bolag och 12 700 aktier privat.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Cetepa. Styrelseledamot i Seglet Holding AB, Nya Engeltofta AB, Giflan AB, Gefle Estate Fastigheter AB, Bo Bra Intressenter i Gävle AB, Engeltofta AB, Engeltofta Produktion AB och Gefle Estate AB. Styrelsesuppleant i PETA Invest AB. Kapitalförvaltningschef Kammarkollegiet.

Bakgrund: Tidigare verksam som bland annat ränte-, valuta- och fastighetschef på AP4, ränte- och valutachef SEB/Trygg Hansa samt styrelseledamot AP Fastigheter (nuvarande Vasakronan).

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Carl Petre, styrelseledamot
Carl Petre, styrelseledamot

Född: 1979

Uppdrag i bolagets styrelse: Styrelseledamot sedan 2019.

Oberoende till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Innehav i bolaget: -

Pågående uppdrag: VD i Fastighets AB Kronobränneriet. Styrelseordförande i Göteborgs Lokallots AB, Granfura Fastighets AB samt Magasinet Smögen AB. Styrelseledamot i Grandab Management AB, Petre & Partners AB samt Bråta Ängar AB.

Bakgrund: Är verksam inom fastighetsbranschen i västra Sverige där han genomfört flertalet fastighetsprojekt och transaktioner. Har tidigare bland annat varit med och grundat förvaltningsbolaget Novi Real Estate samt varit anställd på Newsec och Akelius.

Utbildning: Fastighetsvetenskap.

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB