Valberedning i Maxfastigheter i Sverige AB inför 2021 års bolagsstämma

På årsstämman 2020 beslutades att utseendet av valberedning inför 2021 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, d.v.s att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2021 där representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande i första hand erbjuds plats.

 

Valberedning 2021:

Sven Engwall, på mandat av TTC Invest AB, ledamot. Sven är även styrelseledamot i MaxFastigheter.
Mats Qviberg, på mandat av Investment AB Öresund AB, ledamot.
Bernt Ivarsson, ledamot.

Nils Sköld, ordförande. Nils var även styrelseordförande i MaxFastigheter i Sverige AB.

 

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB