VD har ordet

Under första halvåret 2017 har MaxFastigheter jobbat vidare mot de mål bolaget satte upp i samband med kapitalresningen under våren-16. Vi har nått vårt kortsiktiga mål och vi fortsätter nu resan.

 

Bolagets lönsamhet är mycket god och de nyckeltal vi följer på ligger bra till i jämförelse med övriga bolag inom branschen.   

 

Än mer glädjande är att visa hur bra verksamheten håller ihop. Överskottsgraden, det vill säga driftöverskottet i relation till intäkterna, uppgick till 75,8 procent under första halvåret. Inriktningen mot långa hyresavtal med trygga solida hyresgäster fortsätter. Lägg därtill bolagets inriktning mot nyproduktion så förstår man att bolagets framtid ser ljus ut. 15 av totalt 23 fastigheter är producerade inom de 5 senaste åren. Vi har satsat och kommer även fortsättningsvis satsa på nya lättomställda fastigheter i bra lägen.

 

Det långsiktiga substansvärdet uppgår till 39,4 kronor per sista juni att jämföra med börskursen per samma datum på 28,8 kronor. Bolaget handlas med andra ord i dagsläget till en för branschen mycket hög rabatt, närmare 27%. Detta trots bolagets finansiellt mycket starka position, höga uthyrningsgrad samt långa kontraktstider. Till detta kommer den mycket spännande projektfastighet i Karlstad. Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot kursutvecklingen de närmsta månaderna.  

 

Efter periodens utgång har vi jobbat vidare med målet att utveckla projekt Fanfaren i Karlstad. Vi kommer under Q3 dra igång med hus 2 där vi har närmare 70% föruthyrt. Hus 2, 6 000 kvm, kommer med största säkerhet stå färdigt för inflyttning under hösten 2018. Detta är vi mycket stolta över och den ökade kontorsinriktningen diversifierar bolagets portfölj ytterligare.

 

 

Håkan Karlsson

VD MaxFastigheter i Sverige AB

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB