VD HAR ORDET

MaxFastigheter har under kvartalet gjort klart med två stora affärer. Den ena tillträddes 15/2 och innefattade 11 fastigheter och en ny storägare i form av NP3. Fokus har varit att implementera dessa fastigheter i organisationen och samtidigt få ett helhetsgrepp på hyresgäster och fastigheternas skick. Utöver detta har projekten fortsatt med full fart.

 

MaxFastigheter äger 43 fastigheter på 25 orter till en uthyrbar yta om 161 446 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till närmare 1,75 mdr kronor och har ökat med 27 procent från föregående år. Uthyrningsgraden har stärkts under kvartalet och uppgick till 91,9 procent (89,0) och jag är övertygad om att uthyrningsgraden kommer att stärkas ytterligare under 2019.

 

Under första kvartalet ökade intäkterna med 11 procent till 30,3 mkr. Samtidigt ökade periodens resultat med 9 procent till 8,7 mkr. Överskottsgraden sjönk något till 72,7% (73,4) medan substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsätter att utvecklas bra och uppgick till 42,4 kr.

 

I Eskilstuna pågår två projekt, Skiftinge handelsplats och Kjula Logistikpark. Båda projekten ser lovande ut och ett antal hyresgäster är tecknade. Byggnaden i logistikparken skall stå färdig under senare delen av året och innebär en investering på ca 43 mkr. Endast en liten vakans, 13% återstår.

 

I det andra projektet, Skiftinge handelsplats, pågår arbetet med uthyrning för fullt. I dagsläget har vi tecknat avtal med DollarStore, Nordic Wellness, Waxy International samt Skiftinge Mat. Vi hoppas inom kort kunna meddela flera tecknade hyresgäster då uthyrningsarbetet ser mycket positivt ut. Tidplanerna håller och efter färdigställande kommer kvaliteten på bolagets fastighetsportfölj höjas ytterligare i form av långa hyresavtal, lättförvaltade, nya och fina fastigheter.

 

Efter kvartalets utgång tillträder vi 29/4 fastigheten Upplands-Bro Klöv och Lilla Ullevi 1:12. Fastigheten har en årlig hyresomsättning om ca 22 mkr och i och med detta förvärv uppgår fastighetsvärdet i MaxFastigheter till 1 950 mkr. Affären innebära ett ordentligt tillskott till kassaflödet och stärker samtidigt vår regionala positionering i Mellansverige. I och med affären får vi ytterligare en stark delägare till bolaget i form av Profura gruppen. Profura får en delbetalning i form av aktier till ett värde av ca 80 mkr och det är med stolthet som vi hälsar Profura välkomna som delägare.

 

De goda marknadsförutsättningarna och bolagets fokus på uthyrning och projektutveckling gör att vi ser fram emot en fortsatt god utveckling under 2019.

 

Håkan Karlsson, vd
Eskilstuna den 7 maj 2019

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB