VD HAR ORDET

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. Resultatutvecklingen är fortsatt stark och överskottsgraden uppgår till för branschen höga 81,2 procent.


MaxFastigheter har under första halvåret fokuserat på utveckling av befintliga fastigheter och på våra stora projekt i Karlstad och Gävle. Projekten följer tidplanen och det är mycket inspirerande att se byggnaden i Karlstad på plats. Det bådar gott inför fortsättningen av projektet där Etapp 2 har planerad byggstart hösten 2018. Vi kan med glädje informera att ICA blir hyresgäst i denna etapp, till en yta på 1 700 kvm och vi har idag ca 56 % föruthyrt av de ca 9 300 kvm uthyrbar area.


Den ekonomiska uthyrningsgraden har väsentligt ökat från 89,1 och uppgår nu till 92,5 procent. Vi har arbetat aktivt med fastighetsutveckling och det har i sin tur inneburit att vi landat ett antal större hyresgäster. Nämnas kan Stadium Outlet, Kamux, Servistore m fl. Uthyrningarna föranleder vissa hyresgästanpassningar i befintliga byggnader. Dessa investeringar slår igenom på hyresnivåerna och följdeffekten blir ökade marknadsvärden. Värdeförändring förvaltningsfastigheter har i och med investeringarna ökat med närmare 7 mkr.


Vi har få vakanser i vårt förvaltningsbestånd och marknaden är stark. Vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning. Sammantaget är vi nöjda med utvecklingen under det första halvåret och ser med tillförsikt fram emot resten av året.

 

MAXFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2018 Q2

 

Håkan Karlsson
Vd MaxFastigheter i Sverige AB

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB