VD har ordet

När jag tillsattes som VD hösten 2016 skrevs i ett av mina första VD brev att jag såg fram emot att leda Bolagets tillväxt mot nästa etappmål om ett fastighetsvärde på två miljarder kronor. Jag kan nu stolt meddela att vi nått det målet och nu fortsätter bolagets tillväxtresa. Vi har nått målet genom att hålla på de principer vi haft gällande förvärv och vi har gjort det med bibehållna tankar kring liten tight organisation, lättförvaltade fastigheter, triple net hyresavtal och förvärv av högavkastande kommersiella fastigheter.


Under kvartalet har bolagets hittills bästa resultat för ett kvartal uppnåtts och resultatet uppgick till hela 38 263 tkr. Den stora anledningen är organisationens arbete med utveckling av bolagets befintliga fastigheter vilket slår igenom på värdeförändringen. Vi är ett grymt team som jobbar extremt målmedvetet med projekt, nyuthyrningar och ekonomi.

 

MaxFastigheter äger 44 fastigheter på 26 orter till en uthyrbar yta om 179 643 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,016 mdr kronor och har ökat med 40 procent från föregående år. Uthyrningsgraden är uppe i imponerande 94,6%! Till kommande kvartal har vi inga kända avflyttningar så förhoppningen är att uthyrningsgraden kommer stärkas ytterligare under hösten 2019.

 

Under första halvåret har intäkterna ökat med 24 procent till 66 mkr. Samtidigt ökade periodens resultat med 134 procent till 46,9 mkr. Även överskottsgraden är uppe i bra nivåer, 76,1% (74,0) och belåningsgraden är 60,2% (58,3%)

 

I Eskilstuna och Karlstad fortsätter våra projekt med full fart. Till Skiftinge handelsplats har tecknats ytterligare två hyresavtal sedan förra kvartalet. Det ena är med KFC och det andra med Yum Yum, en asiatisk kedja. Dessa skall läggas till de tidigare tecknade avtalen med DollarStore, Nordic Wellness, Waxy International samt Skiftinge Mat så nu börjar det se riktigt bra ut för området. Tidplanerna håller och efter färdigställande kommer kvaliteten på bolagets fastighetsportfölj höjas ytterligare i form av långa hyresavtal, lättförvaltade, nya och fina fastigheter.

 

Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen av bolaget och vad vi tillsammans lyckats prestera under första halvåret. Jag förväntar mig en ytterligare ökad uthyrningsgrad under kommande halvår och därmed ett förbättrat förvaltningsresultat.

 

Håkan Karlsson, Vd

Eskilstuna den 9 juli 2019

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB