VD har ordet

 

Förvaltningsmässigt har vi ett nytt starkt kvartal bakom oss. För kvartalet uppgår förvaltningsresultatet till 13,9 miljoner kronor vilket är en ökning med 120 procent i jämförelse med samma period i fjol och en ökning med 31 procent från det senaste kvartalet 2017.

 

Förvaltningsresultatet för perioden uppgår till 31,3 miljoner kronor vilket är en ökning med 126 procent från föregående år. Överskottsgraden är uppe i 78,8 procent. En mycket hög siffra i branschen men även ett viktigt mål vi följer noggrant. Tanken har ju sedan bolagets grundande att ha hyresgäster som står för det mesta själva. Det vi inte kan påverka ska vi inte betala. Bättre att hyresgästerna har en egen vinning i att spara på sin egen drift.     

 

Under årets första 9 månader har vi förvärvat 6 fastigheter, varav fastigheten i Gävle enbart består av en tomt. Tomten i Gävle är centralt placerad i bästa handelsområde och beräknad byggstart sker under Q1 2018. Samtliga förvärv har skett till bra avkastningar och hyresavtalen är, liksom tidigare, långa och de flesta är även triple-net avtal. Dessa fastigheter skapar kassaflöde och avkastning, ett par utav våra fokusområden.

 

Vi fortsätter med vårt intensiva uthyrningsarbete vilket visar sig i den mycket höga ekonomiska uthyrningsgraden, 94,2 procent. Vi har ett fortsatt stort fokus på uthyrningsarbetet där nära samarbete med våra hyresgäster och korta beslutsvägar är nyckeln.  

 

Belåningsgraden har ökat markant under kvartal tre. Anledningen är extern finansiering via en obligation vilken slutfördes 15 september. Vi är stolta över att kunna få in externt kapital till bolaget vilket är en förutsättning för bolagets fortsatta utveckling. Ser man på belåningsgraden är den kortsiktigt uppe i 67,4 procent. Med de förvärv vi gjorde per 1 oktober går den ner till 63,5 procent. Obligationen är en förutsättning för att vi skall lyckas med våra utvecklingsprojekt i Karlstad och Gävle. Vi bygger bolaget på sikt och när projekten står färdiga är vi väl rustade för framtiden och belåningsgraden kommer återigen vara nere i låga nivåer. Bolagets långsiktiga mål är att inte överstiga 60% belåningsgrad. Med dagens starka kassa har vi möjligheter att öka fastighetsbeståndet till närmare 1 800 mkr.   

 

Vi har ett mål att diversifiera portföljen så att inget segment uppgår till mer än 50%. Handel är idag 65% av portföljen men andelen kommer succesivt minska när delprojekten i Karlstad, kontor, står färdiga. Ett annat mål är att 90% av fastighetsbeståndet skall finnas i regionstäder. Våra utvecklingsprojekt, i bland annat Karlstad och Gävle, bidrar till en starkare närvaro på dessa orter.

 

Bolaget har en stark medvind och vi ser med tillförsikt fram emot att följa upp de starka siffror vi visat upp i denna rapport.

 

 

Håkan Karlsson

VD MaxFastigheter i Sverige AB

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB