VD HAR ORDET 

Sammantaget har såväl årets första nio månader som det tredje kvartalet varit bra. MaxFastigheter levererar ett starkt resultat i kombination med positiva förvärv och högt affärstempo.


MaxFastigheter äger 44 fastigheter på 26 orter till en uthyrbar yta om 179 643 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,156 mdkr kronor och har ökat med 44 procent från föregående år. Vi har få vakanser och uthyrningsgraden ligger på 94,4 procent. De vakanser vi har finns det pågående diskussioner kring och vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning.

 

Under årets tre första kvartal ökade intäkterna med 33 procent till 103 mkr och driftöverskottet med 39 procent till 81 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 39 mkr vilket per aktie är 2,24 kr. En ökning med 15,46 procent samtidigt som vi tillfört bolaget närmare 4,1 miljoner aktier genom de två apportemissioner vi utfört under året. Periodens resultat ökade samtidigt med 117 procent till 72 mkr, en ökning motsvarande 2,07 kronor per aktie. Efter kvartalets utgång utfördes en riktad nyemission till Investment AB Öresund. Öresund blir ägare till ca 14 procent av samtliga aktier. Vi har i och med detta fått en stark finansiell aktör som största ägare i bolaget. Det är något vi tidigare saknat och det tillsammans med den kvalitetsstämpel det sätter på bolaget bådar gott inför framtiden och kommande kapitalanskaffningar.


Vi har totalt sett en mycket stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet. Detta kryddat med våra intressanta utvecklingsprojekt och kommande förvärv ger en trygg och spännande framtid. Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året.

 

Håkan Karlsson, vd
Eskilstuna, november 2019

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB