Pressmeddelanden

 

Alla Regulatoriska
13 oktober
2020
MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Örebro
Regulatorisk
14 juli
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020
Regulatorisk
7 juli
2020
Godkännande av skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)s mSEK 500 2017/2020 obligationslån
Regulatorisk
26 juni
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) anställer ny CFO
Regulatorisk
16 juni
2020
Kommuniké från årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
9 juni
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) påbörjar skriftligt förfarande för att ändra villkor i obligationer
Regulatorisk
3 juni
2020
Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) justerar förslaget till dagordning på årsstämman
Regulatorisk
1 juni
2020
Valberedningens förslag till årsstämman i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
15 maj
2020
Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
7 maj
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2020
Regulatorisk
6 maj
2020
MaxFASTIGHETER ger Arctic Securities mandat att undersöka förutsättningarna till förlängning av sitt obligationslån med förfall i september 2020
Regulatorisk
16 april
2020
CFO slutar på MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
8 april
2020
Årsredovisning för 2019 har offentliggjorts för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
6 april
2020
MaxFASTIGHETER presenterar nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy
Regulatorisk
6 april
2020
MaxFASTIGHETERs styrelse drar tillbaka förslag om utdelning
Regulatorisk
25 mars
2020
MaxFastigheters nyemitterade teckningsoptioner och hybridobligationer kommer att upptas till handel den 27 mars
Regulatorisk
24 mars
2020
Nytt datum för årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
13 mars
2020
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
Regulatorisk
6 mars
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) offentliggör utfallet i företrädesemissionen av units samt beslut om emission av teckningsoptioner till emissionsgaranter
Regulatorisk
18 februari
2020
MaxFASTIGHETER offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen
Regulatorisk
14 februari
2020
Beslut vid extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
14 februari
2020
MaxFASTIGHETER utdelning för 2019
Regulatorisk
14 februari
2020
MaxFASTIGHETER Bokslutskommuniké 2019
Regulatorisk
15 januari
2020
MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt
Regulatorisk
10 januari
2020
Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
19 december
2019
Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har beslutat om en garanterad företrädesemission av hybridobligationer om cirka 227 MSEK samt 5 411 020 teckningsoptioner
Regulatorisk
29 november
2019
MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad
Regulatorisk
15 november
2019
MaxFASTIGHETER emitterar företagsobligationer
Regulatorisk
7 november
2019
MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer
Regulatorisk
5 november
2019
MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019
Regulatorisk
30 oktober
2019
Valberedning inför MaxFastigheters årsstämma 2020
Regulatorisk
21 oktober
2019
MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Linköping
17 oktober
2019
Styrelseledamot i MaxFASTIGHETER i Sverige AB lämnar
Regulatorisk
11 oktober
2019
MaxFASTIGHETER genomför kontant nyemission av aktier riktad till Öresund
Regulatorisk
19 september
2019
MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Malung
Regulatorisk
26 juli
2019
MaxFASTIGHETER byter Certified Adviser till Arctic Securities
Regulatorisk
9 juli
2019
MaxFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019
Regulatorisk
7 maj
2019
Beslut fattade vid MaxFASTIGHETERS årsstämma 7 maj 2019
Regulatorisk
7 maj
2019
MaxFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019
Regulatorisk
30 april
2019
MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt
Regulatorisk
29 april
2019
MaxFASTIGHETER tillträder aktier i fastighetsägande bolag och genomför riktad nyemission av aktier
Regulatorisk
11 april
2019
Årsredovisning för 2018 har offentliggjorts för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
8 april
2019
Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
4 april
2019
Beslut vid extra bolagsstämma i MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
13 mars
2019
Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
7 mars
2019
MaxFASTIGHETER tecknar aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av fastighetsägande bolag
Regulatorisk
25 februari
2019
MaxFASTIGHETER emitterar ytterligare företagsobligationer
Regulatorisk
20 februari
2019
MaxFASTIGHETER tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av fastighetsägande bolag
Regulatorisk
18 februari
2019
MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer
Regulatorisk
15 februari
2019
Komplettering - MaxFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 JANUARI- DECEMBER 2018
Regulatorisk
15 februari
2019
MaxFASTIGHETER tillträder fastigheter och genomför riktad nyemission av aktier
Regulatorisk
15 februari
2019
MaxFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 JANUARI- DECEMBER 2018
Regulatorisk
20 december
2018
MaxFASTIGHETER genomför bytesaffär med NP3 samt riktad nyemission av aktier
Regulatorisk
16 november
2018
MaxFASTIGHETER bygger nytt i Kjula Logistikpark
15 november
2018
Delårsrapport Q3 januari - september 2018
Regulatorisk
2 november
2018
MaxFASTIGHETER tecknar avsiktsförklaring
22 augusti
2018
Delårsrapport Q2 2018
Regulatorisk
28 maj
2018
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
22 maj
2018
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
15 maj
2018
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
9 maj
2018
Beslut fattade vid MaxFASTIGHETERS årsstämma 8 maj 2018
Regulatorisk

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB