Pressmeddelanden

 

Alla Regulatoriska
13 oktober
2023
Maxfastigheter meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts
Regulatorisk
2 oktober
2023
MAXFASTIGHETER LÄMNAR MEDDELANDE OM VILLKORAD FÖRTIDSINLÖSEN AV UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN 2021/2024
Regulatorisk
28 augusti
2023
MaxFastigheter i Sverige AB (publ) publicerar delårsrapport för kvartal två och perioden januari-juni 2023
Regulatorisk
29 maj
2023
Kommuniké från årsstämma i MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
18 maj
2023
MaxFastigheter i Sverige AB (publ) publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2023
Regulatorisk
28 april
2023
MaxFastigheter i Sverige AB (publ)’s Årsredovisning 2022
Regulatorisk
23 februari
2023
MaxFastigheter i Sverige AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2022
Regulatorisk
16 februari
2023
MaxFastigheter i Sverige AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationslån om 200 000 000 kronor
Regulatorisk
25 november
2022
MaxFastigheter i Sverige AB (publ) publicerar delårsrapport för kvartal tre och perioden januari-september 2022 (rättelse av pressmeddelande; tillägg av kovenanter i pressmeddelande)
Regulatorisk
25 november
2022
MaxFastigheter i Sverige AB (publ) publicerar delårsrapport för kvartal tre och perioden januari-september 2022
Regulatorisk
26 augusti
2022
MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal två och perioden januari-juni 2022 (rättelse bilaga)
Regulatorisk
26 augusti
2022
MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal två och perioden januari-juni 2022
Regulatorisk
20 juni
2022
Kommuniké från årsstämma i MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
21 maj
2022
MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2022
Regulatorisk
29 april
2022
MaxFASTIGHETER’s i Sverige AB (publ)’s Årsredovisning 2021
Regulatorisk
29 april
2022
MaxFASTIGHETER’s i Sverige AB (publ)’s Årsredovisning 2021
24 februari
2022
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Bokslutskommuniké 2021
Regulatorisk
19 november
2021
MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) LÄMNAR MEDDELANDE OM VILLKORAD FÖRTIDSINLÖSEN AV UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN 2019/2023 MED ISIN SE0013460243
Regulatorisk
28 september
2021
MAXFASTIGHETERS ANSÖKAN OM AVNOTERING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER FRÅN NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET ÄR GODKÄND
Regulatorisk
28 september
2021
MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) ANSÖKER OM AVNOTERING FRÅN NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
Regulatorisk
6 september
2021
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) DEN 6 SEPTEMBER 2021
Regulatorisk
18 augusti
2021
MaxFASTIGHETER noterar att Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande avslutas och att tvångsinlösen av aktier och teckningsoptioner kommer att påkallas
13 augusti
2021
Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
15 juli
2021
MaxFASTIGHETER noterar att Stenhus Fastigheters uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i MaxFASTIGHETER accepterats till mer än 98 %
14 juli
2021
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021
Regulatorisk
2 juli
2021
Maxfastigheter inlöser Hybridobligationer med ISIN: SE0013407665
Regulatorisk
29 juni
2021
Rättelse av kommuniké från årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
29 juni
2021
MaxFASTIGHETER noterar att Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande förklaras ovillkorat
Regulatorisk
28 juni
2021
Kommuniké från årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
31 maj
2021
Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
12 maj
2021
Uttalande från styrelsen i MaxFASTIGHETER med anledning av Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande
Regulatorisk
6 maj
2021
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021
Regulatorisk
7 april
2021
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020 samt flyttar tidpunkten för årsstämman till den 28 juni 2021
Regulatorisk
30 mars
2021
MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm
Regulatorisk
18 mars
2021
MaxFASTIGHETER meddelar att villkor för förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer har uppfyllts
Regulatorisk
3 mars
2021
MaxFASTIGHETER noterar att offentligt uppköpserbjudande presenterats
19 februari
2021
MaxFASTIGHETER offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande samt underrättar om förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer
Regulatorisk
18 februari
2021
MaxFASTIGHETER emitterar obligationer om 300 Mkr
Regulatorisk
15 februari
2021
MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer med förfall 2021
Regulatorisk
12 februari
2021
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Bokslutskommuniké 2020
Regulatorisk
1 februari
2021
MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Karlstad
28 januari
2021
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
11 januari
2021
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
3 november
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari-september 2020
Regulatorisk
13 oktober
2020
MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Örebro
Regulatorisk
14 juli
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020
Regulatorisk
7 juli
2020
Godkännande av skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)s mSEK 500 2017/2020 obligationslån
Regulatorisk
26 juni
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) anställer ny CFO
Regulatorisk
16 juni
2020
Kommuniké från årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
9 juni
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) påbörjar skriftligt förfarande för att ändra villkor i obligationer
Regulatorisk
3 juni
2020
Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) justerar förslaget till dagordning på årsstämman
Regulatorisk
1 juni
2020
Valberedningens förslag till årsstämman i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
15 maj
2020
Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
7 maj
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2020
6 maj
2020
MaxFASTIGHETER ger Arctic Securities mandat att undersöka förutsättningarna till förlängning av sitt obligationslån med förfall i september 2020
16 april
2020
CFO slutar på MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
8 april
2020
Årsredovisning för 2019 har offentliggjorts för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
6 april
2020
MaxFASTIGHETER presenterar nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy
Regulatorisk
6 april
2020
MaxFASTIGHETERs styrelse drar tillbaka förslag om utdelning
Regulatorisk
25 mars
2020
MaxFastigheters nyemitterade teckningsoptioner och hybridobligationer kommer att upptas till handel den 27 mars
Regulatorisk
24 mars
2020
Nytt datum för årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
13 mars
2020
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
Regulatorisk
6 mars
2020
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) offentliggör utfallet i företrädesemissionen av units samt beslut om emission av teckningsoptioner till emissionsgaranter
Regulatorisk
18 februari
2020
MaxFASTIGHETER offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen
Regulatorisk
14 februari
2020
Beslut vid extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
14 februari
2020
MaxFASTIGHETER utdelning för 2019
Regulatorisk
14 februari
2020
MaxFASTIGHETER Bokslutskommuniké 2019
Regulatorisk
15 januari
2020
MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt
Regulatorisk
10 januari
2020
Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
19 december
2019
Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har beslutat om en garanterad företrädesemission av hybridobligationer om cirka 227 MSEK samt 5 411 020 teckningsoptioner
Regulatorisk
29 november
2019
MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad
Regulatorisk
15 november
2019
MaxFASTIGHETER emitterar företagsobligationer
Regulatorisk
7 november
2019
MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer
Regulatorisk
5 november
2019
MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019
Regulatorisk
30 oktober
2019
Valberedning inför MaxFastigheters årsstämma 2020
Regulatorisk
21 oktober
2019
MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Linköping
17 oktober
2019
Styrelseledamot i MaxFASTIGHETER i Sverige AB lämnar
Regulatorisk
11 oktober
2019
MaxFASTIGHETER genomför kontant nyemission av aktier riktad till Öresund
Regulatorisk
19 september
2019
MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Malung
Regulatorisk
26 juli
2019
MaxFASTIGHETER byter Certified Adviser till Arctic Securities
Regulatorisk
9 juli
2019
MaxFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019
Regulatorisk
7 maj
2019
Beslut fattade vid MaxFASTIGHETERS årsstämma 7 maj 2019
Regulatorisk
7 maj
2019
MaxFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019
Regulatorisk
30 april
2019
MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt
Regulatorisk
29 april
2019
MaxFASTIGHETER tillträder aktier i fastighetsägande bolag och genomför riktad nyemission av aktier
Regulatorisk
11 april
2019
Årsredovisning för 2018 har offentliggjorts för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
8 april
2019
Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
4 april
2019
Beslut vid extra bolagsstämma i MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
13 mars
2019
Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
Regulatorisk
7 mars
2019
MaxFASTIGHETER tecknar aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av fastighetsägande bolag
Regulatorisk
25 februari
2019
MaxFASTIGHETER emitterar ytterligare företagsobligationer
Regulatorisk
20 februari
2019
MaxFASTIGHETER tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av fastighetsägande bolag
Regulatorisk
18 februari
2019
MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer
Regulatorisk
15 februari
2019
Komplettering - MaxFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 JANUARI- DECEMBER 2018
Regulatorisk
15 februari
2019
MaxFASTIGHETER tillträder fastigheter och genomför riktad nyemission av aktier
Regulatorisk
15 februari
2019
MaxFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 JANUARI- DECEMBER 2018
Regulatorisk
20 december
2018
MaxFASTIGHETER genomför bytesaffär med NP3 samt riktad nyemission av aktier
Regulatorisk
16 november
2018
MaxFASTIGHETER bygger nytt i Kjula Logistikpark
15 november
2018
Delårsrapport Q3 januari - september 2018
Regulatorisk
2 november
2018
MaxFASTIGHETER tecknar avsiktsförklaring
22 augusti
2018
Delårsrapport Q2 2018
Regulatorisk
28 maj
2018
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
22 maj
2018
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
15 maj
2018
MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal
9 maj
2018
Beslut fattade vid MaxFASTIGHETERS årsstämma 8 maj 2018
Regulatorisk

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB