2020-04-16 16:35

CFO slutar på MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

MaxFASTIGHETERs CFO Gunilla Arbell Östvik, som varit anställd sedan 1 januari 2019, har valt att avsluta sin tjänst på MaxFASTIGHETER för att gå vidare till annan verksamhet. Processen att rekrytera en efterträdare har inletts och Gunilla Arbell Östvik fortsätter som CFO i MaxFASTIGHETER fram till augusti 2020.

Håkan Karlsson, Vd: "Vi tackar Gunilla för det arbete hon lagt ned på MaxFASTIGHETER och önskar henne lycka till i framtiden. Gunilla har bidragit till att göra MaxFASTIGHETER till ett finansiellt stabilt och starkt bolag."

Eskilstuna den 16 april 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 16.35 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2019 uppgick fastighetsvärdet till 2,3 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB