2023-08-28 08:00

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) publicerar delårsrapport för kvartal två och perioden januari-juni 2023

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)’s delårsrapport för kvartal ett 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se

Från och med 1 juli 2021 konsolideras MaxFastigheter som en underkoncern i Stenhus Fastigheter i Norden AB.


För mer information vänligen kontakta:

VD Elias Georgiadis, Telefon: +46 707 96 13 34, Email: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Vice VD Mikael Nicander, Telefon: +46 708 70 35 91, Email: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)

c/o Stenhus Fastigheter i Norden

Box 44102

100 73 Stockholm

Telefon 08-410 22 100

info@stenhusfastigheter.se

Information om Stenhus Fastigheter finns på www.stenhusfastigheter.se

Information om MaxFastigheter finns på www.maxfastigheter.se

Organisationsnummer: 556937-5487
Följande dokument finns att hämta:
Delårsrapport MaxFast Q2 2023

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB