2020-01-15 08:00

MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt

Den 15 november 2019 offentliggjorde MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER") att bolaget emitterat icke säkerställda företagsobligationer om 200 000 000 kronor inom ett rambelopp om 500 000 000 kronor.

Med anledning av obligationsemissionen har MaxFASTIGHETERs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 15 januari 2020 godkänt prospektet. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 17 januari 2020.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på MaxFASTIGHETERs webbplats www.maxfastigheter.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersformat på MaxFASTIGHETERs huvudkontor, Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla

Eskilstuna den 15 januari 2020

 

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef, tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, tel 070-618 24 19


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige, telefon 08-44 68 61 00. Epost: certifiedadviser@arctic.com.
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB