2019-11-29 12:00

MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.

Köpeskillingen för bolaget uppgår till 85,7 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 155 miljoner kronor. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 11,7 mkr och förvärvet görs till en direktavkastning på 7,20%.

Fastigheterna, med total uthyrbar area på 12 258 kvm, innehåller fem befintliga byggnader och en under produktion. Byggnaden under produktion, med 12 åriga hyresavtal, kommer stå färdig 1 april 2020 och innefattar ca 60% av total uthyrbar area. Fastigheten är en lager/logistik-, kontor- och fritidsfastighet. Största hyresgäster är PT Svea Padel AB (34,6%) och Jump Yard Concepts AB (30,6%).

Tillträde sker efter färdigställande den 1 april 2019. Förvärvet finansieras med en kombination av lån och eget kapital.

Eskilstuna den 29 november 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef, tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO tel 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl.12.00 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00
Epost:certifiedadviser@arctic.com
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB