2020-04-08 08:00

Årsredovisning för 2019 har offentliggjorts för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

MaxFASTIGHETER i Sverige ABs (publ) årsredovisning för 2019 finns från och med idag publicerad på bolagets hemsidawww.maxfastigheter.se.

Tryckt version kommer att sändas till de aktieägare och intressenter som anmäler sig på info@maxfastigheter.se och uppger sitt namn och adress.

Eskilstuna den 8 april 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Denna information är sådan information som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 08:00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2019 uppgick fastighetsvärdet till 2,3 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
Följande dokument finns att hämta:
arsredovisning-for-2019-har-offentliggjorts-for-maxfastighet-76031 MaxFastigheter-Arsredovisning-2019 arsredovisning-for-2019-har-offentliggjorts-for-maxfastighet-76031 Pressmeddelande-2020-04-08

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB