2019-10-21 08:00

MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Linköping

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Linköping AB innehållande fastigheten Prisuppgiften 2 i Linköpings kommun.

Köpeskillingen för bolaget uppgår till 29 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 58,2 miljoner kronor. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 4,4 mkr och förvärvet görs till en direktavkastning på 7,25%.

Fastigheten, med total uthyrbar area på 4 362 kvm, är på tillträdesdagen fullt uthyrd till Ahlberg-Dollarstore AB. Fastigheten färdigställdes sommaren 2019 och återstående kontraktslängd uppgår till närmare 10 år.

Tillträde sker 1 november 2019. Förvärvet finansieras med en kombination av lån och eget kapital.

Eskilstuna den 21 oktober 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef, tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO tel 070-618 24 19

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.
Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost:certifiedadviser@arctic.com
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB