2019-09-19 15:00

MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Malung

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Malung AB innehållande fastigheten Mobyarna 5:9 i Sälen-Malungs kommun.

Köpeskillingen för bolaget uppgår till 14 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 28 miljoner kronor. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 2,4 mkr och förvärvet görs till en direktavkastning på 8,25%.

Fastigheten, med total uthyrbar area på 3 084 kvm, är på tillträdesdagen fullt uthyrd till Ahlberg-Dollarstore AB. Fastigheten färdigställdes sommaren 2019 och återstående kontraktslängd uppgår till 10 år.

Tillträde sker 1 oktober 2019. Förvärvet finansieras med en kombination av lån och eget kapital.

Eskilstuna den 19 september 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef, tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO tel 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning(EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl 15.00 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.
Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost:certifiedadviser@arctic.com

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB