2019-04-11 08:00

Årsredovisning för 2018 har offentliggjorts för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

MaxFASTIGHETER i Sverige ABs (publ) årsredovisning för 2018 finns från och med idag publicerad på bolagets hemsidawww.maxfastigheter.se.

Tryckt version kommer att sändas till de aktieägare och intressenter som anmäler sig påinfo@maxfastigheter.se och uppger sitt namn och adress.

Eskilstuna 11 april 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, VD,tel: 070-618 24 61
Magnus Fält, vVDoch fastighetschef,tel: 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO,tel: 070-618 24 19

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50% av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB