2018-11-16 08:00

MaxFASTIGHETER bygger nytt i Kjula Logistikpark

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har, genom nyregistrerade dotterbolaget MaxFastigheter Kjula AB, tecknat hyresavtal med tre restauranger. Nybyggnation är planerad i Kjula Logistikpark strax öster om Eskilstuna.

Eskilstuna kommun har påbörjat utvecklingen av ett logistik- och handelsområde. MaxFASTIGHETER avser att delta i denna utveckling.

Bygglovsansökan har lämnats in för en byggnad på 1 600 kvadratmeter innehållande fyra restauranger. Planerad inflyttning och öppning är satt till 1/10 2019. Investeringen väntas uppgå till närmare 43 mkr och direktavkastningen till runt 8%. Finansieringen löses via en kombination av eget kapital samt bankfinansiering.

Uthyrningen av den sista lokalen pågår för fullt och det finns flertal intressenter. Klara hyresgäster är Kin Kitchen, Casa Nostra och Stefan Ekmans Mat & Event. Casa Nostra och Kin Kitchen är sedan tidigare befintliga hyresgäster till MaxFastigheter i bolagets ägda fastighet i Torshälla.

Eskilstuna den 16 november 2018

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB