2018-05-28 08:00

MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har, genom dotterbolaget MaxFastigheter Hälla AB, tecknat nytt hyresavtal med Servistore AB avseende 2 340 kvadratmeter selfstorage lokal i Hälla handelsområde, Västerås.

Avtalet löper från 1 februari 2019 och femton år framöver. Det totala hyresvärdet uppgår till närmare 22,5 mkr. I dagsläget hyrs lokalen av Högsta Möbler, vilka kommer flytta ut sista oktober 2017.

Fastigheten som förvärvades av MaxFASTIGHETER så sent som 29:e december 2017 är fullt uthyrd.

Eskilstuna den 28 maj 2018

MaxFASTIGHETER i Sverige AB
(publ)

För mer information vänligenkontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB