2020-06-26 12:00

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) anställer ny CFO

MaxFASTIGHETER har anställt Henrik Morén som CFO. Henrik har en gedigen erfarenhet av finansiering, kapitalmarknad och ekonomi.


Henrik kommer närmast från rollen som Managing Director på Arctic Securities. Innan dess har han varit verksam på Pareto Securities, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland, Swedbank och Alfred Berg.  Henrik är född 1963 och utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik kommer att ingå i företagsledningen och tjänsten tillträds under kvartal 3.

MaxFASTIGHETERs nuvarande CFO, Gunilla Arbell Östvik, har som meddelats den 16 april 2020 valt att lämna bolaget på egen begäran.

Eskilstuna den 26 juni 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)


För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
 


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB