2020-03-24 08:00

Nytt datum för årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen i MaxFastigheter i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har med anledning av den rådande situationen kring Covid-19 (coronaviruset) beslutat att flytta fram Bolagets årsstämma till tisdagen den 16 juni 2020 kl. 13.00. Stämman kommer att hållas i Bolagets lokaler i Torshälla.

Beslutet att flytta fram årsstämman är en bedömning baserat på att Bolaget inte vill bidra till en ökad smittspridning och därmed skydda personer i riskgrupper.

Eskilstuna den 24 mars 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB