2020-07-07 17:30

Godkännande av skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)s mSEK 500 2017/2020 obligationslån

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt genomfört det skriftliga förfarande som initierades den 9 juni 2020 avseende Bolagets upp till SEK 500 000 000 icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0010297283 ("Obligationerna"), där Bolaget bett om obligationsinnehavarnas godkännande att ändra obligationsvillkoren för Obligationerna.

Tillräckligt många obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att bilda ett kvorum och en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna de föreslagna ändringarna.De ändrade obligationsvillkoren är giltiga från och med den 7 juli 2020.

Eskilstuna den 7 juli 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)


För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 17:30 CET.


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
 


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB