2021-03-03 14:33

MaxFASTIGHETER noterar att offentligt uppköpserbjudande presenterats

MaxFastigheter i Sverige AB noterar att Stenhus Fastigheter AB idag har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter.

Uppköpserbjudandet återfinns i sin helhet i följande länk: https://www.stenhusfastigheter.se/mfn_news/stenhus-fastigheter-lamnar-ett-offentligt-uppkopserbjudande-till-innehavare-av-aktier-och-teckningsoptioner-i-maxfastigheter/

”Styrelsen har vidtagit erforderliga initiala åtgärder för att i god ordning kunna utvärdera budet och fullgöra sin skyldighet att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälet till denna uppfattning inom den reglerade tidsfristen”, säger MaxFastigheters ordförande Nils Sköld.

Eskilstuna den 3 mars 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB