2021-03-18 17:02

MaxFASTIGHETER meddelar att villkor för förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer har uppfyllts

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 19 februari 2021 att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av samtliga utestående seniora icke-säkerställda obligationer med utestående belopp om 200 Mkr och förfall i oktober 2021, ISIN SE0010297283 (”Förtida Inlösen” och ”Obligationerna”).

Förtida Inlösen var villkorad av att emissionslikviden utbetalas för Bolagets nya obligationsemission som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande den 18 februari 2021 (”Nya Obligationerna”).

Bolaget meddelar härmed att emissionslikviden utbetalats för de Nya Obligationerna och att villkoret för Förtida Inlösen därmed är uppfyllt. Datumet för Förtida Inlösen kommer att vara den 24 mars 2021 och inlösenbeloppet för varje Obligation kommer att uppgå till det tillämpliga inlösenbeloppet (dvs. 101,50 procent av nominellt belopp), inklusive upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje innehavare som är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken för Obligationerna, som upprätthålls av Euroclear Sweden, vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 17 mars 2021.

Eskilstuna den 18 mars 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB