2021-09-06 10:59

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) DEN 6 SEPTEMBER 2021

Extra bolagsstämma med aktieägarna i MaxFastigheter i Sverige AB (publ) har hållits den 6 september 2021. Bolagsstämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman fattades bland annat beslut om att utse nya styrelseledamöter, i enlighet med Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ):s (”Stenhus Fastigheter”) förslag. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


I enlighet med Stenhus Fastigheters förslag entledigades samtliga styrelseledamöter i samband med stämman. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Elias Georgiadis, Tomas Georgiadis och Mikael Nicander. Elias Georgiadis valdes till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till den tillträdande styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor utsågs revisionsbolaget EY med auktoriserad revisor Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor.

Stockholm i september 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Elias Georgiadis, tel. 070-796 13 34

Mikael Nicander, tel. 070-870 35 91

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Pressmeddelande 2021-09-06

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB