2021-09-28 08:00

MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) ANSÖKER OM AVNOTERING FRÅN NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Styrelsen för MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av MaxFastigheters aktier och teckningsoptioner från Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att MaxFastigheter erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.


Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i MaxFastigheter (”Erbjudandet”).

Erbjudandet upphörde den 16 augusti 2021. Stenhus Fastigheter meddelade genom pressmeddelande den 18 augusti 2021 att Stenhus Fastigheter, efter genomförandet av Erbjudandet, innehar 21 551 628 aktier i MaxFastigheter, vilket motsvarar 99,57 procent av aktierna och rösterna i MaxFastigheter, samt 9 885 621 teckningsoptioner i MaxFastigheter, vilket motsvarar 99,88 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter.

Sedan pressmeddelandet den 18 augusti 2021 har Stenhus Fastigheter hemställt att styrelsen i MaxFastigheter ska ansöka om avnotering av Bolagets aktier och teckningsoptioner från First North. Stenhus Fastigheter har också, genom dotterbolag, påkallat tvångsinlösen av resterande aktier och teckningsoptioner i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i MaxFastigheter beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier och teckningsoptioner från First North. Sådan ansökan har skickats till Nasdaq. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att MaxFastigheter erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Stockholm i september 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Elias Georgiadis, tel. 070-796 13 34

Mikael Nicander, tel. 070-870 35 91

MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Pressmeddelande 2021-09-28

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB