2021-09-28 13:00

MAXFASTIGHETERS ANSÖKAN OM AVNOTERING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER FRÅN NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET ÄR GODKÄND

Som kommunicerats av MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) genom pressmeddelande publicerat tidigare idag, har styrelsen i MaxFastigheter ansökt om avnotering av Bolagets aktier och teckningsoptioner från Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq har idag godkänt ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel i MaxFastigheters aktier och teckningsoptioner är den 12 oktober 2021.

Stockholm i september 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Elias Georgiadis, tel. 070-796 13 34

Mikael Nicander, tel. 070-870 35 91

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl. 13:00 CET.

MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Pressmeddelande 2021-09-28 II

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB