2022-11-25 16:32

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) publicerar delårsrapport för kvartal tre och perioden januari-september 2022 (rättelse av pressmeddelande; tillägg av kovenanter i pressmeddelande)

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)’s delårsrapport för kvartal tre 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se

Från och med 1 juli 2021 konsolideras MaxFastigheter som en underkoncern i
Stenhus Fastigheter i Norden AB.

Samtliga kovenanter är uppfyllda enligt avtal.

För mer information vänligen kontakta:

VD Elias Georgiadis, Telefon: +46 707 96 13 34, Email: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Vice VD Mikael Nicander, Telefon: +46 708 70 35 91, Email: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08.00 CET.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
c/o Stenhus Fastigheter i Norden
Box 44102
100 73 Stockholm
Telefon 08-410 22 100
info@stenhusfastigheter.se

Information om Stenhus Fastigheter finns på www.stenhusfastigheter.se
Information om MaxFastigheter finns på www.maxfastigheter.se

Organisationsnummer: 556937-5487

 
Följande dokument finns att hämta:
Q3 2022 Maxfast

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB